Bản tin Đối ngoại Quốc phòng số 83 có những nội dung chính sau:

- Điểm lại một số hợt động giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tổ chức trong thời gian qua.

- Hình ảnh giải thi đấu thể thao quân sự độc nhất và quy mô lớn nhất trên thế giới từ trước đến nay. 

- Chuyên mục Câu chuyện nghìn năm nói về phương pháp ngoại giao hòa bình của người được tôn vinh là " vị thần của La Mã cổ đại".