Trong xu hướng hiện nay, những tòa nhà trung cư cao cấp và trung cấp đang phát triển hết sức đa dạng tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và cùng với đó là những loại vật liệu mới được áp dụng vô cùng phong phú trong những không gian này. Trong chương trình Góc cuộc sống tuần này, chúng ta cùng đến thăm những công trình, tìm hiểu cách làm sao áp dụng những vật liệu mới vào trong không gian sống của mình vừa phát huy tính thẩm mỹ, vừa mang lại giá trị kinh tế cho người tiêu dùng.