Bản tin Ngày mới ngày 08/01/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Vùng cao Trạm Tấu phòng chống rét cho đàn gia súc.

- Bộ GTVT công nhận hợp đồng điện tử của Uber, Grab.

- Binh đoàn 16 chú trọng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.

- Hơn 2.000 học viên Trường Sĩ quan Chính trị hiến máu tình nguyện.