Bản tin Ngày mới ngày 14/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Khởi động cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2023.

- Phát triển sản phẩm du lịch từ sen.