Bản tin ngày mới ngày 24/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Không để xảy ra sốt hàng hóa dịp Tết.

- Nghệ An chuẩn bị cho ngày Hội Hoa Hướng Dương.

- Một cán bộ kiểm soát quân sự gương mẫu.

- Phong trào không thuốc lá ở Lữ đoàn 40 (Quân đoàn 3).