Bản tin Quốc tế ngày 05/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng thống Israel thăm Bahrain.

- EU điều chỉnh viện trợ nhằm cạnh tranh Hoa Kỳ.

- Chính phủ Đức dành hơn 10 tỷ USD để mua máy bay tàng hình.