Bản tin Trưa ngày 15/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Đánh giá toàn diện năng lực tác chiến của Quân đoàn 3.

- Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

- Thu nhập thấp - nhiều người muốn bỏ nghề tài xế xe công nghệ.