Bản tin Trưa ngày 21/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị Tổng kết Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

- Bộ đội phòng không tự tin làm chủ vũ khí, trang bị.

- Khẩn trương khắc phục hư hỏng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.