Bản tin Trưa ngày 30/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp.

- Thương vong tăng cao trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc.