Phóng sự ảnh - Số 2804: Binh chủng "Đặc biệt" trình diễn kỹ, chiến thuật đặc biệt.