Đã 6 tháng kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, cho đến nay Cảng Quốc tế Cam Ranh đã phát huy tiềm năng, lợi thế, đảm bảo phục vụ hiệu quả các tàu trong nước và nước ngoài đến thăm và sử dụng dịch vụ, góp phần quan trọng vào việc tăng cường củng cố quan hệ hợp tác đối ngoại quốc phòng giữa Việt Nam và các nước. Việt Nam đã đặt ra và nhất quán thực hiện chính sách khai thác Cảng Quốc tế Cam Ranh vì mục đích hòa bình với chủ trương 3 không: Không liên minh quân sự, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống nước khác, và không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự. Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện thông tin không chính xác từ 1 số hãng thông tấn nước ngoài và các trang mạng, blog phản động bình luận, suy diễn về mục đích, chức năng sử dụng Cảng Quốc tế Cam Ranh gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và các nước.