Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, đề thi mẫu tốt nghiệp Trung học Phổ thông sẽ được công bố vào đầu tháng 3.