Lực lượng quân đội luôn thể hiện phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ. Trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, công tác đảm bảo hậu cần cho cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ được xác định là một trong những nội dung quan trọng và được triển khai, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, đảm bảo phòng chống dịch.