Với trên 70% học viên là bộ đội xuất ngũ, con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, những năm qua, trường Cao đẳng nghề 21, Binh đoàn 15 đã duy trì đào tạo 12 ngành nghề theo nhu cầu thiết yếu của địa phương, góp phần giải quyết vấn đề thiếu lao động có tay nghề cao.