Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển, đặc biệt trong dịp cuối năm trước Tết Nguyên đán trong chương trình Biển đảo Tổ quốc số phát sóng ngày 18/1.