Tại hội nghị trực tuyến mới đây về tình hình cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp, theo báo cáo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, qua thống kê tại 44 tỉnh thành từ giữa năm đến nay, có khoảng 472 nghìn người (chiếm 65% tổng số được khảo sát) bị ảnh hưởng tới việc làm. Trong đó, hơn 41 nghìn người bị mất việc.