Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng y tế phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.