Hơn 3 tuần nay, nhiều khu vực dân cư tại các quận của Hà Nội diễn ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt.