Từ tuần này, các trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện việc điều chỉnh giờ vào học theo quy định của Sở GD-ĐT thành phố. Xét đến yếu tố sức khỏe của học sinh, việc lùi giờ học là cần thiết khi sẽ giảm đi tình trạng học sinh phải dậy quá sớm, phải ăn sáng vội vàng, tinh thần thiếu thoải mái trước bắt đầu giờ học.