Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, 3 tháng cuối năm 2022, Bộ Công Thương sẽ phân giao tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu là 5,5 triệu m3 cho 34 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước.