"Nam dược trị nam nhân" có nghĩa là thuốc nam để trị bệnh cho người nước Nam, quan điểm của danh y Tuệ Tĩnh cũng là niềm tự hào của nền y học Việt Nam. Làm nhiệm vụ tại châu Phi, nơi cách xa Tổ quốc cả vạn ki lô mét, những bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã mang theo niềm tự hào đó để quảng bá về nền y học cổ truyền của dân tộc mình. Với nỗ lực của họ, "nam dược" - hay những phương pháp chữa bệnh cổ truyền giờ đây không chỉ được dùng để "trị nam nhân", tức là người Việt Nam ta. Họ đã làm điều này như thế nào, hãy cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi.