Cùng về với quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu anh hùng thông qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân:

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

- Về thăm Long Phước - cái nôi của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Ban CHQS huyện Châu Đức: Học Bác để xứng danh anh "bộ đội Cụ Hồ"