Phóng sự ảnh - Số 1549: "Khoảnh khắc thiên nhiên".