Sáng ngày 18/3/2020, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và công tác chuẩn bị tiếp nhận, cách ly các công dân tại Binh đoàn 11.