Phóng sự ảnh - Số 1466: Kim Mạnh, người nghệ sĩ giữa "đời" mà không "thường".