Phóng sự ảnh - Số 1460: Phong tục đua voi ở Tây Nguyên.