Những món đồ chơi trung thu xưa không hề bị mai một mà vẫn đang được những bạn trẻ gìn giữ và lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau. Mang theo hơi thở mới của thời đại, mang tinh thần của người trẻ Việt Nam, những món đồ chơi truyền thống càng cho thấy sức sống mãnh liệt trong mùa trung thu năm nay, mà trong đó tượng phỗng đất chính là một ví dụ điển hình.