Mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký quyết định di dời 951 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm, với mức chi phí khoảng 12 tỷ đồng. Việc di dời dân cư là điều cần thiết, tuy nhiên trong suốt thời gian qua, khó khăn về kinh phí là bài toán mà địa phương loay hoay suốt nhiều năm trời. Bởi 1 suất đầu tư di dời ở các khu vực có địa hình phức tạp cao hơn khung quy định cho phép. Tiến độ di dời dân chốt đến ngày 31/1/2017 đang là một thách thức với địa phương này.