Phóng sự ảnh - Số 2764: "Lễ cầu mùa đầu năm mới của dân tộc Dao Tiền".