Phóng sự ảnh - Số 1501: "Người họa sĩ và nỗi lòng với cây cầu Long Biên"