Phóng sự ảnh - Số 2939: Nhiều hoạt động chào mừng tuần "Đại đoàn kết dân tộc" tại ngôi nhà chung.