Trong chuyên đề "Phát minh công nghệ gần gũi với cuộc sống", mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi lần lượt đào sâu tìm hiểu về sự ra đời của ti vi, hoàn cảnh ra đời của chiếc máy vi tính cơ học đầu tiên, câu chuyện về những chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới cũng như chiếc điện thoại di động đầu tiên có gắn camera.