Phóng sự ảnh - Số 2773: "Rộn ràng lễ hội xuống đồng của dân tộc Thái".