Phóng sự ảnh - Số 2770: "Sắc màu lễ hội qua ống kính Phan Huy Thiệp".