Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 10/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Nở rộ phương thức tuyển sinh riêng.

- Ban nhạc 911 trở lại Việt Nam với dự án âm nhạc mới.

- Bích Động - Ninh Bình - Nam Thiên đệ nhị động.