Chương trình Rubik thời sự ngày 19/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Học sinh Việt Nam 1 lúc học 14 môn.

- GS Ngô Bảo Châu dành trọn tiền thưởng giải Fields để làm tạp chí toán.

- Trong phần tiêu điểm hôm nay, sẽ là câu chuyện về chương trình sách hóa nông thôn, những người nỗ lực mang từng đầu sách cho con trẻ, mong cải thiện văn hóa đọc, nâng cao dân trí thế hệ trẻ người Việt Nam.