Rubik Thời sự ngày 25/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ y tế bác bỏ nghi vấn có 10 làng ung thư.

- TP. HCM hỗ trợ các gia đình sinh toàn con gái gặp khó khăn.

- Tranh cãi về giải pháp chữa bệnh bằng phân người.

- Người khuyết tật đầu tiên thế giới được ghép bàn tay.

- Trong phần tiêu điểm hôm nay sẽ là chủ đề: Tầm quan trọng của khám sức khỏe tiền hôn nhân.