Rubik thời sự ngày 26/2/2017 có những nội dung chính như sau:

- Lạng Sơn ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm.

- Thành lập tám đội ứng phó nhanh dịch cúm A H7N9.

- Hà Nội siết quản lý việc phóng sinh sinh vật ngoại lai xâm hại.

- TP. HCM dạy bơi miễn phí cho 5000 trẻ em.

- Lao động nữ sau sinh tìm mọi cách để duy trì sữa mẹ cho con.