Phóng sự ảnh - Số 1522: "Sắc màu Tây Bắc qua ống kính nghệ sỹ nhiếp ảnh Trọng Khanh".