Thời sự Quốc phòng ngày 04/6/2017 có những nội dung chính như sau:

- Hành trình đi đến ánh sáng và niềm tin.

- Hoa Kỳ và các nước ASEAN gặp gỡ tại đối thoại Shangri-La 16.

- Người dân miền Trung đối mặt với nắng nóng kỷ lục.

- Taxi truyền thống ngày càng khó khăn.

- Dự án "Ba kể con nghe" - Phát động gây quỹ đọc sách - "Tôn trọng cơ thể mình".