Thời sự Quốc phòng ngày 10/6/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đoàn 3 tổ chức Huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận.

- Huấn luyện kỹ năng điều độngt tàu thả, nhổ neo.

- Kỹ thuật mới trong chẩn đoán ung thư vòm, mũi họng.

- Từ 14/6, bán 8.000 vé tàu giá 10.000 đồng.

- Tìm phương án tối ưu cho cây xà cừ trong đô thị.

- Liên kết để xây dựng thương hiệu du lịch miền Trung - Tây Nguyên.