Thời sự Quốc phòng ngày 11/6/2017 có những nội dung chính như sau:

- Trung tâm y tế hiện đại ở Trường Sa.

- Thi đua yêu nước theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- "Tổ cắt tóc chính quy" ở Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.

- Hà Nội sẽ kiểm tra các đơn vị chạy thận nhân tạo.

- TP. Hồ Chí Minh nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu vì mưa.

- Hà Nội cần nghiên cứu giải pháp quy hoạch cây xanh.