Thời sự Quốc phòng ngày 19/10/2016 có những nội dung chính sau đây: 

- Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân khu 2.

- Các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3 giúp dân tránh bão.

- Bão số 7 thành áp thấp nhiệt đới, siêu bão sắp vào Biển Đông.

- Bà Hi-la- ri Clin-tơn đang chiếm ưu thế lớn ở các bang còn do dự.