Thời sự Quốc phòng ngày 27/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Đảng ủy Quân khu 7 lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

 - Tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

 - Làm dân vận ở biên giới Campuchia.

- Ô nhiễm môi trường - Chuỗi đứt gãy từ con cá.