Phóng sự ảnh - Số 2878: Vẻ đẹp phong cảnh qua góc máy Nguyễn Bảo Ngọc.