Là đơn vị công binh tham gia xây dựng những công trình quan trọng, Lữ đoàn Công binh 83, Quân chủng Hải quân thường xuyên thi công trong điều kiện khó khăn nhất. Để thi công hiệu quả trong những điều kiện khó khăn đó, việc xây dựng đội ngũ lính thợ giỏi một nghề, biết nhiều nghề là biện pháp cơ bản trong đảm bảo kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Lữ đoàn trong hiện tại và tương lai.