Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 355 có những nội dung chính sau đây:

- Đảm bảo tốt mọi mặt cho Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022.

- Đội tuyển "Xạ thủ chiến thuật""Vùng tai nạn" sẵn sàng tham dự Army Games 2022.

- Giữ vững huyết mạch giao thông đường bộ tại Abyei.