Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 377 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại Đối thoại Shangri - La 19.

- Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.