Bản tin Đối ngoại Quốc phòng số 80 có những nội dung chính sau:

- Những thông tin về hoạt động Đối ngoại Quốc phòng tuần qua với nội dung hoạt động trao đổi nghiệp vụ của đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên và phát thanh viên Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội nhân dân Lào tại Việt Nam.

- Những hình ảnh về những huân chương cao quý của quân đội một số nước trên thế giới.

-  Hành động ứng đối nhanh của Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang thời nhà trần khi đi sứ Mông Nguyên sẽ có trong chuyên mục Câu chuyện nghìn năm.