Đảm bảo an toàn giao thông, bình yên sau tay lái được mọi người, mọi nhà đặc biệt quan tâm. Với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 32, Cục hậu cần, Quân đoàn 2 thực hiện nhiệm vụ vận tải trên địa bàn rừng núi, đèo dốc, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, tuy nhiên đơn vị luôn nỗ lực, đảm bảo an toàn, thông suốt trên mỗi chặng đường hành quân. Có được kết quả đó là nhờ phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật của bộ đội, đồng thời hưởng ứng tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” tại đơn vị.